Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2015

Echo G±bina 1/2015
W tym numerze:
- Otwarcie Żłobka Samorz±dowego
- Koncert Bożonarodzeniowy 2014
- Aktywny wypoczynek w Mie¶cie i Gminie G±bin
– Przebudowa SUW w Górkach
- Nowe miejsca rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy G±bin
- "Kultura ludowa regionu g±bińsko-sannickiego"
- V G±bińskie Forum Kultury
- I Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego w G±binie
- Jubileusz Złotych Godów
- Gala Noworoczna 2015
- Konkurs na najładniejsz± posesję
- Wernisaż wystawy malarskiej Ewy Gieras
- Informacje z życia szkół z terenu miasta i gminy
- W MGOK w G±binie powstaje studio nagrań
- Krzyżówka
- Wydarzenia sportowe w Mie¶cie i Gminie G±bin
- WO¦P 2015

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 4/2014

Echo G±bina 4/2014
W tym numerze:
- Wyniki wyborów Samorz±dowych
- Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy G±bin kadencji 2014-2018
- 20 lat ZGRP
– 2014 - Przebudowa SUW w Górkach
- Inwestycje gminne
- Realizacja projektu „Moja Przyszło¶ć” w szkołach z terenu Miasta i Gminy
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- Realizacja projektu „Moja przyszło¶ć”
- Kalendarz wydarzeń na 2015r.
- Wspomnienia Jana Borysiaka o wrze¶niu 1939r.
- Nabór dzieci do nowo powstałego Żłobka Samorz±dowego w G±binie
- Koncert Muzyki Polskiej
- Obchody ¦więta Niepodległo¶ci
- Pożegnanie Lata w G±binie
- Bieg niepodległo¶ci 2014
- Wydarzenia sportowe w Mie¶cie i Gminie G±bin

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 2-3/2014

Echo G±bina 2-3/2014
W tym numerze:
- Budowa żłobka samorz±dowego
- Dni G±bina 2014
- Jarmark G±biński
– 2014 - Przebudowa SUW w Górkach
- Rewaloryzacja alejek parkowych w G±binie
- Budowy dróg w Mie¶cie i Gminie G±bin
- Obchody ¶wi±t państwowych
- Realizacja projektu „Moja przyszło¶ć”
- Inauguracja UTW w G±binie
- II G±bińskie Forum Kultury
- Tour de Pologne przez Gminę G±bin
- 110 lat Orkiestry Dętej OSP w G±binie
- 75. rocznica wybuchu II wojny ¶wiatowej i Bitwy Dobrzykowskiej
- Pożegnanie Lata w G±binie
- 25 lat Samorz±du
- Wydarzenia sportowe w Mie¶cie i Gminie G±bin

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2014

Echo G±bina 1/2014
W tym numerze:
- Koncert Bożonarodzeniowy
- III Gala Noworoczna
- Budowa strażnicy w G±binie
- Rewaloryzacja alejek parkowych w G±binie
- Realizacja projektu „Budowa systemu informacji turystycznej - etap I”
- Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mie¶cie i Gminie G±bin”
- Rozstrzygnięcie konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 2014
- Inauguracja UTW w G±binie
- II G±bińskie Forum Kultury
- Wigilia Zwi±zku Piłsudczyków oddział G±bin
- 22. Finał Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
- Turniej tenisa stołowego dla dorosłych w Nowym Grabiu

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 2-3-4/2013

Echo G±bina 2-3-4/2013
W tym numerze:
- Budowa dróg gminnych
- Realizacja szkolnych projektów z UE
- Budowa żłobka w G±binie
- Budowa kanal. sanitarnej na Osiedlu Nr 3
- Budowa targowiska w G±binie
- Sukcesy sportowe w JUDO
- Badania mammograficzne
- Pożegnanie Lata 2013
- Dni G±bina 2013
- Obchody ¦więta Niepodległo¶ci
- 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 93. rocznica Bitwy Warszawskiej
- Rajdy rowerowe
- Rajd pieszy
- Jubileusz Złotych Godów

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2013

Echo G±bina 1/2013
W tym numerze:
- Modernizacja oczyszczalni ¶cieków w G±binie
- Najważniejsze inwestycje gminne w 2013r
- Przebudowa targowiska miejskiego
- ¦mieciowy ból głowy
- Realizacja projektów szkolnych
- "Cyfrowa Szkoła" w G±binie
- Koncert bożonarodzeniowy – G±bin 2012
- II „Gala Noworoczna” - G±bin 2013
- Zapraszamy do Chóru Miasta i Gminy G±bin
- Warsztaty muzyczne w G±binie
- 20 lat ZPOG
- MUKS Tenisa Stołowego w G±binie
- XXIII Memoriał Szachowy
- Udany start Judoków z Sakury

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 4/2012

Echo G±bina 4/2012
W tym numerze:
- Inwestycje dofinansowane z PROW
- Bieg Niepodległo¶ci 2012
- Koncert Muzyki Polskiej
- Obchody ¦więta Niepodległo¶ci
- Remont i przebudowa dróg gminnych
- Projekty o¶wiatowe dofinansowane z UE
- Radosna Szkoła w Dobrzykowie
- 50. rocznica śmierci Sławoja Składkowskiego
- Piknik Pieczonego Ziemniaka 2012 – w Nowym Grabiu
- „Akademia Smyka”
- „W Krainie Króla Maciusia …”

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 2-3/2012

Echo G±bina 2-3/2012
W tym numerze:
- 690-lecie lokacji G±bina
- Pożegnanie Lata
- Orlik 2012 w Dobrzykowie
- Dni G±bina 2012
- Rewitalizacja G±bina
- Projekty o¶wiatowe dofinansowane z UE
- Rajdy rowerowe
- Letni festiwal muzyczny – G±bin 2012
- Polska Biega – G±bin Biega
- Eksperymentalna klasa ¶piewu solowego
- 65-lecie powstania MGBP w G±binie

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2012

Echo G±bina 1/2012
W tym numerze:
- Kalendarz wydarzeń na 2012 r.
- XX Finał WO¦P
- Wyj±tkowy Koncert
- Dzień My¶li Braterskiej
- Inwestycje dofinansowane przez WFO¦iGW
- Gala Noworoczna
- Wieczór kolęd i pastorałek
- Warsztaty wokalne w szkole muzycznej
- Ferie w MGOK
- Młodzi Ornitolodzy

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 2-3-4/2011

Echo G±bina 2-3-4/2011
W tym numerze:
- DNI GˇBINA 2011
- Rozbudowa oczyszczalni ¶cieków w G±binie
- Cztery Radosne szkoły
- Składy osobowe rad sołeckich i zarz±dów osiedlowych
- 220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Dożynki parafialne i dekanalne
- Wakacyjny rajd rowerowy
- Polska Biega - G±bin Biega
- Rajd pieszy z okazji Dnia Dziecka
- Koncert z okazji inauguracji szkoły muzycznej
- Pożegnanie lata w rytmach ¶wiata 2011

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2011

Echo G±bina 1/2011
W tym numerze:
- Wybrane inwestycje w budżecie na 2011 r.
- Ferie zimowe na terenie miasta i gminy G±bin
- XX Memoriał Szachowy im. Bł.Abpa. A. J. Nowowiejskiego
- Koniec kadencji sołtysów
- Uroczyste otwarcie "Białego Orlika"
- Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy
- Wieczór Andrzejkowy
- Jasełka w szkołach z terenu miasta i gminy G±bin
- Koncert bożonarodzeniowy "¦piewajcie i grajcie Mu"
- Kalendarz wydarzeń w 2011r.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 4/2010

Echo G±bina 4/2010
W tym numerze:
- Nowa kadencja Rady Miasta i Gminy G±bin
- ¦lubowanie Burmistrza Krzysztofa Jadczaka
- Budowa ul. Kilińskiego
- Upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległo¶ci
- Koncert w Szkole Podstawowej w G±binie
- Promocja ksi±żki Anny Wrzesińskiej
- Wieczór Andrzejkowy
- Złote gody
- Lodowisko - biały orlik
- zaproszenie na Koncert Bożonarodzeniowy

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 2-3/2010

Echo G±bina 2-3/2010
W tym numerze:
- PowódĽ w gminie G±bin
- Pożegnanie lata w rytmach ¶wiata
- Inwestycje drogowe
- 50 lat OSP Dobrzyków
- Jubileusz 100-latka
- Festyn wakacyjny w G±binie
- ¦więto pieczonego ziemniaka w Nowym Grabiu
- Polska Biega - G±bin Biega 2010
- Wakacyjny rajd rowerowy
- Jesienny rajd pieszy
- VII Memoriał Szachowy im. Bł. bpa L. Wetmańskiego
- Dożynki w Czermnie
- Otwarcie Orlika
- Festyny wakacyjne
- 35 lat TMZG

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2010

Echo G±bina 1/2010
W tym numerze:
- XIX Ogólnopolski Turniej Szachowy
- Bezpieczne ferie w mie¶cie i gminie G±bin
- Czarownice i rycerze, prosimy do tańca
- Czeka na nich Broadway
- Otwarcie podstacji pogotowia w G±binie
- Z pocz±tkiem wiosny ruszył orlik w G±binie
- X jubileuszowy Turniej Judo
- "Rado¶ni" w więzieniu
- Koncert bożonarodzeniowy
- Sie ma, G±bin
- Bal przedszkolaków
- Hej kolęda
- Maleńka przyszła miło¶ć
- Plebiscyt "Z Tumskiego Wzgórza"
- Mistrzostwa Gimnazjumi XVIII Płockie Ergowiosła 2010

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 3/2009

Echo G±bina 3/2009
W tym numerze:
- Inwestycje gminne
- Uroczysto¶ci w Angers
- Wakacyjny Rajd Rowerowy
- Pożegnanie lata 2009
- Przemarsz chor±gwi rycerskiej na Grunwald
- 89. Rocznica Bitwy Warszawskiej
- 70. rocznica wybuchu II Wojny¦wiatowej
- Uroczysto¶ć upamiętniaj±ca 70-t± rocznicę bitwy pod Dobrzykowem 1939 r.
- Ogólnopolski Turniej Szachowy
- Bieg Niepodległo¶ci
- Dożynki Parafialne w Czermnie
- Rado¶ni w Panu - wywiad z członkami zespołu
- Jubileusz 50-lecia zawarcia zwi±zku małżeńskiego

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 2/2009

Echo G±bina 2/2009
W tym numerze:
- Moje kapłaństwo - wspomnienia ks. Jerzego Drozdowskiego
- Otwarcie kompleksu szkolnego
- Oddanie Komisariatu Policji w G±binie
- Akcja Polska Biega - G±bin Biega 2009
- Nadanie i po¶więcenie sztandaru SP w Czermnie
- Dni G±bina 2009
- Nowy samochód dla OSP w G±binie
- Zawody sportowo-pożarnicze
- Zuchowy biwak
- Witaj Maj! 3 Maj!

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2009

Echo G±bina 1/2009
W tym numerze:
- Program DNI GˇBINA 2009
- Kalendarz wydarzeń na rok 2009
- Nowy radiowóz dla Policji w G±binie
- WO¦P
- Koncert bożonarodzeniowy fotoreportaż
- Biwak harcerski w Dobrzykowie
- Bal karnawałowy w MGOK
- Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej
- Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcz±t
- Koparko-ładowarka dla ZGKIM
- Uroczyste oddanie kompleksu szkolnego w G±binie
- Nowy budynek Komisariatu Policji w G±binie

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 3/2008

Echo G±bina 3/2008
W tym numerze:
- Nowy ambulans ratowniczy dla G±bina
- Wyrównywanie szans edukacyjnych - podsumowanie programu
- Obchody Narodowego ¦więta Niepodległo¶ci
- Tajne nauczanie w Obwodzie AK G±bin
- Pielgrzymka na Jasn± Górę g±bińskiej młodzieży
- Dożynki parafialne w Czermnie
- Fotoreportaż z wakacyjnych koncertów na Starówce
- Piknik w Nowym Grabiu
- Spotkanie Andrzejkowe
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 2/2008

Echo G±bina 2/2008
W tym numerze:
- Inwestycje Miasta i Gminy G±bin
- Strażackie granie w G±binie - przegl±d orkiestr OSP
- Budowa kompleksu szkolnego w G±binie
- Polska Biega - G±bin Biega Rajd rowerowy
- Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP G±bin
- Zaplecze na stadionie miejskim
- Pójdę na Stare Miasto...
- Dni G±bina już za nami... - fotoreportaż

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/dobrzyk/domains/gabin.pl/public_html/echo/index.php on line 86

Echo G±bina 1/2008

Echo G±bina 1/2008
W tym numerze:
- Podsumowanie roku 2007
- Główne zamierzenia inwestycyjne na rok 2008
- "Leader+" w naszej Gminie
- Budowa nowego komisariatu
- Podrzucnie ¶mieci - plaga w mie¶cie
- Skrót ważniejszych wydarzeń
Copyright © 2007-2010 UMiG G±bin. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Odsłon: 0002744